KLAR TIL BRUK ETTER EN TIME

Tåke-desinfisering av rom, gjenstander eller bil

Tåke-desinfisering er godkjent av Statens legemiddelverk til desinfisering av områder og gjenstander hvor det er mistanke om kontaminering og smitte.

Tåke-desinfeksjonen tar 99,999% av alle mikro organismer (Bakterier, virus, sopp m.fl) Tåke desinfiseringen foregår med bruk av en «sprøyte-pistol» som tåkelegger rommet og gjenstander. Etter en time virketid vil rommet eller gjenstanden være klar til bruk igjen. Vårt mobile utstyr er lett å bruke over alt som f.eks inne på institusjoner, legekontorer og helsestasjoner, fabrikker, kontor, kjøretøyene til kommunale biler, klasserom, trenings-lokaler, all-rom og møterom som brukes av flere.

Dette er et fantastisk produkt og tjeneste som gjør at «sårbare» arbeidsplasser og arealer med kritisk samfunns funksjon fort blir klar til bruk og vanlig tjeneste igjen etter 1 time, uten dermed at det må stenges av i lang tid.