EN PRIVAT HELSETJENESTE

Et supplement til offentlig helsetjenester

Helse Hjem skal dekke et behov av tjenester som av ulike grunner er utfordrende å få utført. Det kan være kommunal nedlukking av samfunnstilbud (Koronasmitte), nedsatt bevegelses- og funksjonsevne, psykiske utfordringer som vanskeliggjør hverdagen, kontaminering av smitte på arbeidsplassen og andre grunner.

ANDRE KURS

Jobber du som helsearbeider i helse- og omsorgsetaten og ønsker mer kunnskap på tegn og symptomer på sykdommer, undersøkelsesmetodikk og pasienthåndtering? Da vil vi anbefale kurset «Akuttmedisinsk emner for helsepersonell i kommunehelsetjenesten» Kursinnholdet kan skreddersys etter ønske og behov for hvert enkelt kurs som holdes.